آنچه در این نسخه می خوانید

سرمقاله

 • گفت و گو با مهندس مصطفی احمدی پور – مدير كارخانه جهان فولاد غرب

اخبار

 • اهدای تندیس طلایی چهاردهمین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان
  بــه مهندس جهان بین شـکری
 • خانم شیرین شیرزادی بانوی موفق کرمانشاهی حامی بیماران «سی اف» شد
 • برگزاری مراسم معرفی و تجلیل از صادرکنندگان برتر اسـتان کرمانشاه
 • امضای تفاهم نامه ساخت چهار مدرسه خَیری روستایی در استان کرمانشاه
 • آئیـن بــزرگـداشـت روز زن در گـروه صنعتی شـکری
 • راه اندازی ترانس اصلی واحـد DRI پـروژه ذوب آهن بیسـتون
 • گفتگو با استاد فیـروز ناصری هرسـینی، پدر گلیـم هرسین

مقالات

 • تحول دیجیتالی در صنعت فولاد اروپا
 • حفظ محیط زیسـت همراه با بازیافت منابع آب کشاورزی
 • اهمیت پستهای برق فشار قوی در صنایع بزرگ
 • اعمال ناایمن و عوامل موثر بر آن در صنایع ذوب فلزات
 • تأثیر بالقوه کووید 19 بر روند صنعت فولاد

معرفی

 • معرفی محصولات شرکت سیما فولاد جهان

تاریخ انتشار: اسفند 1399

برای مطالعه روی بولتن کلیک کنید 

jahan bar logo