درباره بولتن

بولتن خبری گزیده جهانِ فولاد یک نشریه خبری مرتبط به اطلاعات و اخبار گروه صنعتی شُکری است که در سال 1399 کار خود را آغاز کرده است.

هدف این بولتن خبری، انتشار اخبار داخلی شرکت های ذوب آهن بیستون، جهان فولاد غرب، سیما فولاد جهان، جهان صنعت کرمانشاه، جهان بار فولاد و نیز شرکت جهان افشار است.

همچنین در این بولتن می توانید مقالات فنی و تخصصی که حاصل تلاش واحد های تحقیق و توسعه، واحد های مدیریتی و نیز مهندسی گروه صنعتی شکری است را مطالعه نمایید.