آنچه در این نسخه می خوانید

سرمقاله

 • گفت و گو با دکتر جهانشاه شکری (انتخابات آمریکا
  چالش ِ های پیش رو)
 • گفت و گو با کارآفرین جوان مهندس جهان بین شکری
  رییس هیأت مدیره شرکت جهان فولاد غرب

اخبار

 • تولید میلگرد سایز 10 در سال «جهـش تولیـد» در شرکت سیما فـولاد جهان
 • راه اندازی آزمایشگاه اندازه گیری و سنجش مواد اولیه در شرکت ذوب آهن بیستون
 • گزارش جهانی تولید فولاد خام در سپتامبر ۲۰۲۰( شهریور ۱۳۹۹)

مقالات

 • تحول دیجیتالی درصنعت فـولاد اروپا: آخرین سناریو و سناریوی آتی
 • شناخت رفتار سازمانی، نیاز رسیدن به موفقیت شغلی
 • ضرورت تحقــق عدالت اجتماعی در جامعه کنونی
 • اهمیت هم راستاسازی محورها در ماشین آلات دوار
 • د لایل خودسوزی آهن اسفنجی
 • ضرورتهای مدیریـت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هلدینگهای صنعتی (بخش دوم)
 • مهندسی معکوس قطعات صنعتی و نگاهی بـه قطعات ساخته شـده بـا این روش در مجتمع ذوب آهن بیستون

تاریخ انتشار: آبان 99

برای مطالعه روی بولتن کلیک کنید 

jahan bar logo