ایمنی و سلامت

در دسته ایمنی و سلامت سایت گزیده جهان فولاد ، تمامی اخبارها و مقالات مرتبط با بخش ایمنی و سلامت در صنعت فولاد قرارداده می شود.

رعایت نکات ايمني در صنایع آهن و فولاد بسیار با اهمیت است،و این به دلیل مخاطراتی است که در محیط های صنعتی به خصوص صنعت فولاد متوجه کارگران است.در محیط صنعتی ایجاد فضای ایمن و تجهیزات ایمنی به منظور کاهش خطرات از اولویت اصلی برخوردار است ولی با این اوصاف رعایت و حفظ نکات ایمنی توسط افراد درگیر با بخش ذوب نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دسته بندی ها

عضویت در خبرنامه